Všeobecné podmienky nakupovania prostredníctvom internetového obchodu www.pressprint.sk sa riadia obchodným zákonníkom č.513/1991 Sb. v znení neskorších predpisov a ďalej sa riadia nižšie uvedeným nákupným poriadkom. 

Prevádzkovateľ internetového obchodu www.pressprint.sk  je platcom DPH. Všetky ceny uvedené na stránkach internetového obchodu www.pressprint.sk sú s DPH. Tovar je štandardnej kvality a je naň poskytovaná plná záruka podľa platných legislatívnych predpisov.

Objednanie tovaru

Nakupovanie v našom internetovom obchode www.pressprint.sk je veľmi jednoduché.

Odoslaním objednávky vybraného tovaru zákazník potvrdzuje záväznosť jeho objednávky a súhlasí s nákupným poriadkom e-shopu.  Pri ukončovaní nákupu máte možnosť vybrať si z viacerých možností doručenia a platby za tovar. Po objednaní tovaru kupujúcim, predávajuci potvrdí prijatie objednávky. Pokiaľ je tovar skladom, predávajuci ho doručí kupujúcemu najneskôr do 24 hodín. V prípade, že tovar sa na nachádza na našom externom sklade, predávajuci ho doručí kupujúcemu najneskôr do 5 dní, resp. informuje kupujúceho o najbližsom možnom termíne dodania. Ak tento termín kupujúci potvrdí /mailom/, stáva sa jeho objednávka záväznou . Spolu s každou zásielkou vám zašleme aj faktúru ako daňový doklad.

Spôsob úhrady

Tovar môžete uhradiť nasledovnými spôsobmi:

  •         na dobierku
  •         bežným bankovým prevodom
  •         v hotovosti

Spôsob platenia si sami zvolíte pri objednávaní tovaru.

Záruka a reklamácie

Na všetok predávaný tovar, pokiaľ nie je určené pri tovare inak, je poskytovaná zákonom stanovená záručná doba 24 mesiacov.

Uplatnenie reklamácie (teda zodpovednosti za chyby výrobkov a služieb, vrámci podmienok uplatnenia rozporu s kúpnou zmluvou podľa § 616 občianskeho zákonníka) je možné uskutočniť na adrese prevádzky predajcu:

 

  • Adlox s.r.o.,Komenského 569/42, Bardejov 085 01 – odporúčame dopredu si dohodnúť termín telefonicky na čísle +421 905 178 728
  • alebo e-mailom na adlox@adlox.sk – uveďte číslo predajného dokladu, názov reklamovaného tovaru, popis problému a Vaše kontaktné informácie, aby sme sa s Vami mohli spojiť. Následne bude na reklamovaný tovar zaistená preprava od zákazníka na náklady prevádzkovateľa e-shopu.

Reklamácia bude vybavená v zákonnej 30 dňovej lehote. V prípade, že sa jedná o odstrániteľnú vadu, má kupujúci nárok na bezplatné odstránenie vady. V prípade, že sa jedná o neodstrániteľnú vadu, má kupujúci nárok na výmenu tovaru, alebo vrátenie peňazí.

Podľa dohovoru môže byť zákazníkovi oproti 100% zálohe poskytnutá okamžitá náhrada, čo však nemôže byť považované za uznanie oprávnenosti reklamácie. Zákazník sa prevzatím tejto náhrady zaväzuje, že v prípade zamietnutia reklamácie uhradí predajnú cenu, uvedenú na e-shope, platnú ku dňu vzniku reklamácie (táto cena bude započítaná s uhradenou zálohou). Ak bude reklamácia uznaná v plnom rozsahu, zákazníkovi bude záloha neodkladne vrátená.

Zo záruky je vyňatý tovar, ktorý bol používaný na iný účel, alebo iným spôsobom, ako je určené. Záruka nebude poskytnutá zákazníkovi v prípade, že bude reklamovať tovar nezakúpený cez náš internetový obchod, resp.sa nepreukáže platným dokladom o nákupe tovaru (daňový doklad – Faktúra).

Záruka sa vzťahuje na tovar s výrobnými chybami a všetkými materiálovými vadami, ktoré sa u dodaného tovaru vyskytnú v rámci záručnej doby. Záruka sa nevzťahuje na vady prevádzkového charakteru, ktoré u dodaného tovaru vzniknú ich používaním iným spôsobom, ako je stanovené všeobecnými predpismi, ktoré upravujú spôsob používania tovaru.

Podmienky vrátenia peňazí

Tovar, ktorý by ste chceli vrátiť musí byť úplne neporušený, nepoškodený, zabalený a schopný ďalšieho predaja. Tovar musí zákazník odoslať naspäť do 3 dní od jeho prevzatia. Vo vrátenej zásielke musí byť vložená kópia ústrižku z dobierkovej alebo balíkovej zloženky. Peniaze vám môžeme vrátiť iba za tovar, nie za poštovné, resp. iné náklady. Vrátený tovar, zasielaný ako dobierka, nebude prijatý.

Ochrana osobných dát 

Internetový obchod www.pressprint.sk si váži Vašu dôveru a zaväzuje sa, že bude chrániť Vaše dáta, ktoré museli byť uvedené pri realizácii objednávky. Vaše dáta nebudú v žiadnom prípade poskytnuté tretej osobe. Môžu byť využité výhradne prevádzkovateľom internetového obchodu pressprint.sk a to výhradne pre účely štatistického spracovania a priamej komunikácie so zákazníkom.

Záverečné ustanovenia

Kupujúci prehlasuje, že sa pred vyplnením objednávky oboznámil s podmienkami predaja, všeobecnými obchodnými podmienkami predávajúceho a reklamačným poriadkom a že s nimi súhlasí.